Facebook pixel

Oljetryckslampan tänds under körning, vad gör du?

    Jag försöker att inte överstiga 3000 varv/min tills lampan släcks igen.
    Oljetryckslampan ska tändas då och då under körning, det är normalt.
    ?
    Om oljetryckslampan inte släcks efter ca 10 mil så bör jag köra till en verkstad.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Oljetryckslampan varnar för antigen för lite olja i motorn eller för lite oljetryck i motorn, stanna motorcykeln omedelbart annars riskerar du allvarliga motorskador.

Lampan kan lysa i orange eller rött ljus, stanna motorcykeln omedelbart när lampan tänds och kontrollera nivåan. Oftast behöver man fylla på olja så släcks lampan, men om den fortfarande lyser efter att man har fyllt på så behöver man åtgärda felet på en verkstad.