Får du ta bort och köra utan ljuddämpare på din motorcykel?

    Jag får köra utan ljuddämpare endast till och från verkstad.
    Ja, men endast om min motorcykel uppfyller vissa miljökrav.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är förbjudet att köra utan ljuddämpare på motorcykeln.

Det är för att en motorcykel utan ljuddämpare uppnår höga ljudnivåer och är skadligt ur miljö perpektiv.