Kedjan på din motorcykel ska vara vårdad och lagom spänd. Hur mycket kedjespel ska det vara?

    ?
    40-55 mm
    10-35 mm

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Normalt ska kedjespelet vara mellan 20-35 mm. Ta reda på vad som gäller för just din motorcykel i instruktionsboken.

Både för litet och för stort kedjespel kan leda till att kedjan brister/hoppar av och kan eventuellt skada motorn.