Facebook pixel

Du upptäcker efter en kontroll att drivkedjan på din motorcykel är för spänd. Vad kan det få för konsekvenser?

    Kedjan kan hoppa av.
    Inget särskilt, kedjan ska vara hårt spänd.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

En för spänd kedja kan brista, kedjespelet ska normalt vara mellan 20-35 mm. Ta reda på vad som gäller för just din motorcykel i instruktionsboken.