Du upptäcker efter en kontroll att drivkedjan på din motorcykel är för spänd. Vad kan det få för konsekvenser?

    Kedjan kan hoppa av.
    Inget särskilt, kedjan ska vara hårt spänd.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

En för spänd kedja kan brista, kedjespelet ska normalt vara mellan 20-35 mm. Ta reda på vad som gäller för just din motorcykel i instruktionsboken.