Du har precis justerat kedjan på din motorcykel. Vad bör du kontrollera nu?

    Jag bör kontrollera att kedjespelet är bra och lagom spänd.
    Jag bör kontrollera att kedjan är ren och smörjd.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är bra att du med jämna mellanrum kontrollerar att din motorcykel spårar, dvs att bakhjulet går i samma linje som framhjulet.

Framförallt är det viktigt att du gör den kontrollen efter att du exempelvis justerat spelet på kedjan eller kört omkull med motorcykeln.