Facebook pixel

Du har stannat för en militärkolonn i en korsning. Får du passera igenom kolonnen?

    Ja, jag kan alltid passera igenom.
    Nej, jag måste stanna tills kolonnen har passerat.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om du inte utgör ett hinder för militärkolonnen, och militären inte har spärrat av vägen så har du rätt att passera militärkolonnen om det sker utan hinder eller risk. Däremot hade det varit någon som demonstrerade så hade du behövt vänta in alla demonstranter tills dess att alla har hunnit passera innan du kör vidare.