Får du ersätta halvljuset på din motorcykel med dimljus under dagtid?

    ?
    Nej, jag får inte ersätta halvljus.
    Ja, endast under mörker.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Endast om dimljuset är tillräckligt för att uppmärksamma andra trafikanter under dagsljus.