Facebook pixel

Får du bogsera din motorcykel med hjälp av en bil eller annan motorcykel?

    Ja, endast med hjälp av en annan bil.
    Ja, endast med hjälp av en annan motorcykel.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är förbjudet att bogsera motorcykeln.