Vad är en hydrauliskt bromssystem?

    ?
    Hydrauliskt bromssystem är ett system som överför kraften från bromshandtaget till hjulbromsarna med hjälp av vajrar.
    Hydrauliskt bromssystem är ett system som fördelar kraften mellan fram och bakbroms när jag bromsar.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Hydrauliskt bromssystem är ett system som överför kraften från bromshandtaget till hjulbromsarna med hjälp av vätska.