Du har hydrauliska bromsar på din motorcykel, vad bör du kontrollera innan du kör?

    Att bromsbeläggen är i bra skick.
    Kontrollera att vajrarna har rätt spel.
    Jag bör kontrollera fotbromsens spel.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Nivåan på bromsvätskebehållaren eftersom ett hydraulisk bromssystem överför kraften med hjälp av vätska.