Du vill montera kåpor på din motorcykel, vad kan en felaktig montering leda till?

    Det kan förvärra personskadorna vid olycka.
    Vinden kan slita av kåporna.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Din motorcykels kåpor minskar luftmotståndet, dem skyddar mot vinden och regn. Kåporna är gjorda för att det lätt och på ett snällt sätt trycker bort vinden.

Felaktigt montering av kåpor kan försämra köregenskaperna och göra motorcykeln ostabil mot vind, både från sidan och framifrån och vid en olycka kan kåporna förvärra personskadorna.