Du vill montera packväskor på din motorcykel, vad finns det för risker om inte packväskorna är monterade på rätt sätt?

    ?
    Risk att jag täcker belysningen på motorcykeln.
    Bromssträckan blir ännu längre med felaktigt monterade packväskor.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Din motorcykels köregenskaper förändras när du monterar packväskor, tyngdpunken hamnar högre upp och stegrigningsrisken ökar.

Är packväskorna inte monterade på rätt sätt kan väghållningen bli annorlunda och styrförmågan försämras, det kan snabbt bli farligt.