Facebook pixel

Du har precis monterat packväskor på din motorcykel och lastat dem fullt. Vad kan du förvänta dig nu?

    Motorcykeln kommer vilja tippa mer i svängarna än normalt.
    ?
    Styrförmågan försämras.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du måste bekanta dig med motorcykelns köregenskaper när den är fulllastad.

Framförallt styrförmågan och bromsegenskaper kan ändras. Din bromsstärcka kan bli längre, du bör därför träna på att bromsa till stillastående med och utan last på motorcykeln.

Med mycket last baktill är det lätt att du låser bakhjulet underbromsning, sträva efter att inte låsa bakhjulet.