Får du ändra vinkel på avgasröret uppåt-bakåt?

    Ja, det största tillåtna vinkel uppåt-bakåt får vara 45 grader.
    ?
    Ja, men det kräver att jag gör en registreringsbesiktning.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är absolut förbjudet att ändra vinkel på avgasrören.

Största tillåtna lutningen är 20 °C uppåt-bakåt.