Du äger en motorcykel som är 5 år gammal. Hur ofta ska den kontrollbesiktigas?

    Jag måste besiktiga senast 12 månader efter sista godkända besiktningen.
    ?
    Jag måste besiktiga senast 36 månader efter sista godkända besiktningen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

En motorcykel som är äldre än 4 år ska besiktigas med 2 års mellanrum.