Hur många meter före ett övergångställe får du inte parkera ditt fordon?

    15 meter före ett övergångsställe.
    ?
    20 meter före ett övergångsställe.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Parkering före övergångsställe Du får inte stanna eller parkera på ett övergångs ställe eller närmare än 10 meter före ett övergångsställe. Det är för att du inte ska skymma sikten för andra fordon som kan få svårt att upptäcka fotgängare.