Facebook pixel

Vilken försäkring måste du ha enligt lag?

    Rättsskydds försäkring.
    Helförsäkring.
    Stöld försäkring.
    Halvförsäkring.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

För att du ska få köra din motorcykel krävs att du har minst trafikförsäkring.

Trafikförsäkring är obligatorisk och ersätter inte skador på din motorcykel men andra skador som du orsakar andra.