Facebook pixel

Du ska skjutsa en passagerare på din motorcykel. Vad kan du förvänta dig?

    ?
    Är motorcykeln godkänd för passagerare så behöver jag inte tänka på något.
    Om jag kör på torr asfalt kommer köregenskaperna vara detsamma som utan passagerare.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När motorcykeln är lastad med passagerare beter den sig annorlunda, den är tyngre och accelererar långsammare och kan upplevas som svårare att styra. Passageraren kan störa motorcykeln nästan lika mycket som föraren, vid acceleration måste din passagera luta kroppen framåt och förankra sig på fotpinnarna, vid bromsningar måste din passagerare försöka avlasta dig så att hens vikt inte hamnar på dig utan på motorcykeln, annars riskerar du att bli träffad i ryggen av din passagerare.

Därfär är det viktigt att du som förare har instruerad hur din passagerare ska göra vid en inbromsning.