Facebook pixel

Du ska skjutsa en passagerare. Vad bör du göra hen medveten om innan körningen?

    Passageraren behöver inte vara lika aktiv i körning som mig.
    ?
    Sätta ner sina fötter från fotpinnarna på marken vid kortare och längre stopp.
    Sitta lite längre ifrån mig, och luta sig mindre i kurvorna så att vi lättare kan hålla balansen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Passageraren kan påverka motorcykeln nästan lika mycket som föraren därför bör passageraren vara medveten om att hen ska vara aktiv i körningen genom att följa vägen och trafiken med blicken, sitta nära föraren, hålla sina händer löst runt förarens midja eller på sina knän, samt knipa ihop knäna vid inbromsning för att avlasta föraren.