På vilket sätt kan din passagerare orsaka en olycka?

    Genom att vara lika aktiv i körningen som mig.
    ?
    Genom att luta sig lika mycket i en kurva som mig.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Passageraren kan ändra motorcykelns tyngpunkt genom oväntade rörelser och det kan göra att föraren får svårare att behålla kontrollen.

Därför är det viktigt att din passagerare är koncentrerad och aktiv i körningen.