Vad är sant om rörelseenergin?

    Tredubblad hastighet ger tre gånger större rörelseenergi.
    ?
    Rörelseenergin är alltid samma oavsett vilket hastighet jag har.
    Fördubblad hastighet ger två gånger större rörelseenergi.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När din motorcykels hastighet förändras så förändras även rörelseenergin i kvadraten i förhållande till hastighetsändringen.

När du dubblar din hastighet blir rörelseenergin fyra gånger mer. ( 2x2 = 4 ) När du tripplar din hastighet blir rörelseenergin nio gånger mer. ( 3x3 = 9 )