Vad kan ytinlärning vid körkortsutbildningen leda till?

    Att jag lättare kommer ihåg de kunskaperna jag lärt mig.
    Att det blir lättare att köra eftersom jag inte behöver tänka så mycket på reglerna.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Ytinlärning innebär att du som elev endast läser för att klara teoriprovet. Ytinlärd kunskap glöms lätt bort vilket kan vara förenat med livsfara vid en eventuell paniksituation.