Facebook pixel

Ungefär hur många omkommer i motorcykelolyckor årligen i Sverige?

    Ca 145 personer varje år.
    Ca 10 personer varje år.
    ?
    Ca 230 personer varje år.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Tänk på att rätt skyddsutrustning och rätt tempo på ett lagligt kan vara avgörande mellan liv och död.

2007: 59 2008: 51 2009: 47 2010: 37 2011: 44 2012: 31 2013: 40 2014: 31 2015: 44 2016: 36 2017: 39 2018: 47 2019: 29 2020: 17 Såhär ser statsiken ut för omkommna i motorcykel olyckor i Sverige idag, Statsik för 2021 är ännu inte tillgänglig. Källa: Transportstyrelsen