Ca hur många personer skadas i motorcykel olyckor årligen i Sverige?

    Ca 120 personer.
    Ca 1000 personer.
    Ca 2500 personer.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Av dem ca 340 som skadas i olyckor årligen så skadas ca 30-40 personer svårt.

Ungefär hälften av alla olyckorna är singel olyckor.

Sport motorcyklar är den typen som är oftast inblandade i olyckorna.