Vilken olyckstyp är den vanligaste vid dödsolycka på motorcykel?

    ?
    Mötesolycka.
    Viltolycka.
    Upphinnandeolycka.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Den vanligaste olyckstypen för dödsolyckor på motorcyklar är singelolyckan följd av korsningsolyckor.

Den vanligaste plasten för singel olyckorna är på landsvägar och framförallt i kurvor där hastigheten har varit för hög.

Tänk på att anpassa din hastighet så du hinner stanna om något oförutsägbart händer.