I ca hur många procent av dödsolyckorna har motorcyklisten kört för fort?

    Ca 80 % av fallen.
    Ca 50 % av fallen.
    ?
    Ca 10 % av fallen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

På vägar med hastighetsgräns mellan 60 och 80km/h sker det flest olyckor där motorcyklisten kört för fort.