Vad är sant?

    En ny motorcykel ska besiktigas för första gången efter 3 år.
    I 80% av fallen när en motorcykel är inblandat i en olycka har motorcyklisten kör för fort.
    Mönsterdjupet på hela däcket slitbana får inte understiga 3,0 mm.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Rätt skyddsutrustning räddar liv!