Du ska köra om bilen framför dig. Vilka risker bör du vara mest uppmärksam på?

    Farorna som jag inte ser framför bilen jag kör om.
    ?
    Trafiken bakom mig.
    Att väglaget kan vara halt.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Omkörning innebär en del risker, självklart ska du ha bra koll bakåt innan du ens börjar en omkörning.

Tänk på att under omkörning så kommer du hamna i den omkörandes döda vinkel och du syns inte för föraren i speglarna och bör där med vara extra uppmärksam.