Du ska köra om traktorn framför dig. Vilka risker bör du vara mest uppmärksam på?

    Att traktorn ökar farten.
    Att jag blir bländad av solen.
    ?
    Väglaget kan vara halt.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det finns alltid risker med en omkörning. När du kör om en traktor bör du vara extra vaksam då du inte vet om traktorföraren har sett dig. Det kan resultera i olika risker, bland annat att traktorn tror sig vara själv på vägen och svänger tvärt av.