Du kör utför långa backar och påfrestningen på din bils bromsar är stor, hur kan du ta hjälp av motorns bromsförmåga?

    Jag rullar på friläge så mycket jag kan.
    Jag väljer en högre växel.
    Jag stänger av anti-sladd systemet.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Körning utför långa backar är påfrestande för din bils bromsar, dem blir varma och hydrualvätskan kokar. Du kan alltid ta hjälp av motorns bromsförmåga genom att välja en lägre växel, på så sätt bromsar du bilen med hjälp av motorn.