Du har råkat ut för ''wobbling'', hur kan du på bästa sätt rädda situationen?

    Jag pressar knäna mot tanken och bromsar kraftigt med båda bromsarna.
    Jag fortsätter att gasa mer tills att det släpper.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När motorcyklen börjar ''wobbla'' så blir den mycket svår att manöverera, wobbling kan förekomma framförallt när man kör i högre hastigheter och det kan ske av flera olika anledningar, fel typ av däck eller lufttryck, motorcykeln spårar inte, glapp i styrlager eller ojämn vikfördelning om man exempelvis har last.

Det är viktigt att hålla styret bestämt men inte får hårt, samtigit som man lägger sig över tanken för att ändra motorcykelns tyngpunkt och försöka minska hastigheten försiktigt. Bakbromsen kan också göra att motorcykeln stabiliserar sig.