Olycksrisken ökar med hastigheten. Vad blir tidsvinsten per mil om du ökar din hastighet från 70 km/h till 90km/h?

    Ca trettio sekunder per mil.
    ?
    Ca fem minuter per mil.
    Ca en minut per mil.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du inte sparar så mycket tid på att köra om och ändra hastigheten. Speciellt inte när risken ökas i den offensiva körningen du utsätter dig och dina medtrafikanter för.

Här kommer ett exempel och uträkning av tidsvinst i hastighetsökning. Hur mycket tid tjänar du per mil om du har en hastighet på 80 km/h jämfört med en hastighet på 100 km/h?

Tillgänglig information Grundhastighet: 80 km/h Ny hastighet: 100 km/h Min/h: 60 min Mil/km: 10 km

Steg ett är att räkna ut hur många minuter det tar att åka 1 km för respektive hastighet. 60 / 80 = 0,75 min/km (1km) 60 / 100 = 0,6 min/km (1km)

Steg två är att räkna ut skillnaden mellan hastigheterna. 0,60 - 0,75 = 0,15

Det innebär alltså att det går 0,15 min/km snabbare att köra 100 km/h än 80 km/h (per km). Det frågas dock om 1 mil i frågan, d.v.s. att vi måste räkna detta på 10 km. Steg tre räkna på 10 km. 0,15 * 10 = 1,5 min/mil

Den totala tidsvinsten blir alltså 1,5 min vilket motsvarar 90 sekunder.