Vad menas med trafikens grundregel?

  ?
  Att jag ska lämna företräde för alla bilar som kommer ut från ett gångfartsområde.
  Att jag ska köra fort så att det inte bildas någon kö bakom mig.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

För att minimera risken för olyckor i trafiken så måste du som trafikant förhålla dig till några grundläggande trafikregler:

 • Du har inga rättigheter, utan enbart gemensamma skyldigheter.
 • Visa alltid omsorg och varsamhet.
 • Visa extra hänsyn för barn, äldre och funktionshindrade.
 • Hindra eller stör aldrig i onödan.
 • Visa hänsyn mot de som är på och bor i närheten av vägen.