Vad ska du tänka på under en omkörning på motorväg?

    Jag får inte köra om flera fordon samtidigt.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När du kör om så kommer du hamna i den omkördes döda vinkel, det finns risk att fordonet plötsligt svänger ut framför dig för att själv påbörja en omkörning.

Tänk även på att din motorcykel är liten jämfört med andra fordon, och vid omkörning av större fordon kan det uppstå vindstötar och du kan lätt vingla och komma ur kurs.