Varför ska du en regnig dag undvika att köra i de spår som bildats i en sliten vägbanan?

    Jag vill inte att vatten ska stänka upp på motorn.
    Jag får lättare wobbling eftersom vägbanan är farlig.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Spåren fylls med vatten och risken för vattenplaning ökar, därför bör du undvika att åka i spåren.

Förutse din körning genom att titta långt fram och undvik vattensamlingar i onödan.