Facebook pixel

Vilken placering ska du ha i ditt körfält när du kör i mörker?

    Jag kör på vägrenen om det är möjligt.
    ?
    Så nära vägrenen som möjligt.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

I mörker är det bättre att köra närmare mitten av vägen, dvs till vänster i ditt körfält. Då har du bättre säkerhetsmarginaler mot kanterna, exempelvis om något djur hoppar fram. Vid ett eventuellt möte kan du köra lite mer åt höger för att öka marginalerna till mötande fordon.