Vad händer med ljusbilden när du bromsar eller lägger ner motorcykel i en kurva?

    Ljusbilden är alltid samma.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Var förberedd på att ljusbilden kan ändra sig när du bromsar eller lutar motorcykeln. Anpassa alltid farten efter sikt och väglag.