När kan du vänta med att blända av från helljus trots möte?

    Jag kan aldrig vänta med att blända av.
    I högerkurvor.
    På en raksträcka.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du ska sträva efter att köra med helljus så mycket det bara går under mörker.

I vänsterkurvor kan du vänta med att blända av eftersom ljuset inte träffar mötande fordon direkt.