Du kör i mörker. Vilken information kan du få från reflexstolparna utmed vägen?

    Parkeringsfickor, hastighet och omkörningssträckor.
    ?
    Korsning, avstånd och vägens skick.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Reflexstolparna ger dig information genom de markeringar som finns på stolparna. Så som var det kommer en korsning eller parkeringsficka. Du kan även beräkna avstånd eftersom det alltid är 50 meter mellan stolparna.