Du står vid en korsning där en stoppskylt finns uppsatt. Det finns dock ingen stopplinje, var ska du stanna?

    10 meter från korsningen.
    ?
    I höjd med vägmärket.
    Så fort man ser vägmärket.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

En förare som har stopplikt eller skall stanna på grund av trafiksignal skall stanna vid stopplinje. Om stopplinje saknas ska du stanna omedelbart före signalen eller innan du kör in på den korsande vägen