Vilka typer av däck ökar risken för vattenplaning?

    Däck med för lågt lufttryck.
    Däck med för högt lufttryck.
    ?
    Däck med mönsterdjup som är under 3.0 mm

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Att slitna däck ökar risken för vattenplaning säger sig självt, däcken måste enligt lag ha minst 1,0 mm mönsterdjup men det kan vara smart att byta innan man kommer ner mot 1,0 mm, redan vid 3,0 mm bör man byta däck för en säker körning.

Breda däck kan öka risken för vattenplaning, det beror på att fordonets vikt fördelas över en större yte, tunnare däck skär av vattnet effektivare.