Facebook pixel

Hur kan du med din körning minska skadliga utsläpp?

    Jag kör med så höga varvtal som möjligt.
    ?
    Jag väljer alltid den kortaste resvägen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Genom att köra sparsamt minskar du både din bränsleförbrukning och skadliga utsläpp.

Försök att planera din körning så du minskar onödiga stopp, accelerera bestämt och kör på så höga växlar som möjligt under så lång tid som möjligt, växla upp tidigt och varva inte motorn i onödan, kör med så jämnt gaspådrag du bara kan.