Vad kan orsaka att din motorcykel får bländade halvljus?

    För lite luft i däcken.
    Felaktigt inställda fjädringar.
    Lyktglas som är orena.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Lyktglas som är sprucket kan göra så att ljuset bryter felaktigt och göra ljuset bländande. Tänk på att, passagerare baktill och bagage kan ändra ljusbilden på din motorcykel och göra ljuset bländade.

Nyare motorcyklar kan ha automatiska reglering på halvljuset.