Hur ska din passagerare sitta för att inte försämra köregenskaperna på motorcykeln?

    ?
    Passageraren ska sitta nära, men inte följa förarens kroppsrörelser.
    Passageraren får inte sitta nära men måste följa förarens kroppsrörelser.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du måste vara medveten om att motorcykelns köregenskaper ändrar sig med passagerare på, du får större totalvikt och större massa att bromsa ned, vilket ger längre bromssträcka.

Det är viktigt att passageraren aktivt klämmer sig fast med låren, följer med förarens rörelser och sitter så nära som möjligt. Händerna kan passageraren ha mot sina knän eller löst om förarens midja. Vid en hård inbromsning kan passageraren avlasta trycket mot föraren genom att sätta händerna mot tanken.