Hur ska din passagerare luta sig i en kurva?

    Passageraren ska luta sig åt motsatt mål för att fördela vikten jämnt.
    ?
    Passageraren ska inte luta sig alls.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du måste göra din passagerare medveten om att hen ska vara mycket aktiv i körningen. Om din passagerare inte är en erfaren mc-förare så måste du informera passageraren om hur hen ska sitta med bena och händerna, hur man kan vara aktiv i körningen och att lita på föraren.

Passageraren kan orsaka en olycka genom att göra oväntade rörelser.

Passagerare bör sitta nära och följa vägen och trafiken med blicken, hålla händerna mot sina knän eller löst om förarens midja. I kurvor ska passageraren titta över din axel, vänster axel i en vänsterkurva och höger axel i högerkurva.