Du närmar dig en kurva, vilket av alternativen är viktigast inför kurvan?

    Att jag har rätt placering inför kurvan.
    ?
    Att jag tittar igenom kurvan med blicken.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När du närmar dig en kurva i för hög hastighet blir det svårare att överblicka situationen, alla dem faktorer du måste ta hänsyn till kommer väldigt snabbt mot dig.

Det är självklart att du måste anpassa din hastighet så att du hinner överblicka och kunna stanna före omedelbara faror.

Förberedd dig väl inför kurvan genom att anpassa din hastighet och välja rätt växel.