Du kör i 90 km/h på landsväg och tittar ner på styret i två sekunder för att kontrollera att blinkers är påslagen. Hur många meter har du hunnit rulla på två sekunder när du tittade ner?

    Ca 30 meter.
    Ca 18 meter.
    ?
    Ca 120 meter.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

I 90km/h hinner du 27 meter per sekund.

I detta fall tittar du ner i 2 sekunder, vilket blir 54 meter som du kör utan att kunna se framför dig.

Ett enkelt sätt att räkna ut detta är att multiplicera första siffran i hastigheten med 3. Det här räknesättet fungerar på alla hastigheter.

(9x3=27) (27x2=54)