Du skjutsar en passagerare, vad ska du vara medveten om som förare?

    ?
    Passageraren måste sitta helt stilla under körningen.
    Jag behöver inte ändra körteknik när jag har passagerare med.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du måste göra din passagerare medveten om hur hen ska sitta samt vara delaktig i din körning eftersom din passagerare kan störa motorcykeln lika mycket som föraren kan.

Utöver detta bör du som förare vara medveten om att din bromssträcka blir längre och dina accelerationer blir svagare, stegringsrisken ökar eftersom tyngpunkten blir högre med en passagerare bak. Anpassa din körning på så sätt att du inte utsätter dig för onödiga risker.