Du vill göra en kontroll på motorcykelns ram. Vad ska du titta efter?

    Bromssystemet.
    Fjädringen.
    ?
    Läckage.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Ramen bär hela motorcykeln, den ska tåla vikten av föraren, passagerare och lasten.

När du ska kontrollera ramen bör du titta efter bultar sitter fast ordentligt och att det inte är några sprickor. Om du har kört omkull bör du kontrollera ramen så den inte är skadad på något annat sätt.