Vad är motstyrning?

    Motstyrning är ett ineffektiv sätt att styra på.
    ?
    Motstyrning är när jag vill svänga åt ett håll men motorcykeln svänger åt andra hållet.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Motstyrning är ett väldigt effektivt sätt att svänga på. Den är mer exakt än när du ska svänga genom att luta kroppen.

När du ska svänga exempelvis till höger ger du styret ett bestämt tryck framåt på höger handtag, det gör att motorcykeln för en kort stund faktiskt svänger åt motsatt håll men sen lägger sig motorcykeln ner åt det hållet du vill svänga.

Du bör använda motstyrning i alla situationer när du vill svänga, detta sätt är efektivt och exakt.